Veel HBO- en WO-studenten lopen vast, Hans Bruintjes overhandigt petitie

Hans Bruintjes is een student met autisme. Veel studenten met autisme of een andere functiebeperking lopen vast en stoppen vroegtijdig met hun opleiding – zowel in het WO als in HBO of MBO. Dit is zorgelijk omdat deze studenten hierdoor minder kansen hebben op een passende baan.
Om dit probleem bij de Tweede Kamer aan te kaarten, startte Hans een petitie. Die is maar liefst 3800 ondertekend. Dinsdagmiddag 4 juni overhandigde hij deze aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Hans Bruintjes overhandigt zijn petitie aan de Vaste Kamercommissie voor OCW

Afgelopen zomer nam Oudervereniging Balans samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) het initiatief om ervaringen met studeren met ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD en dyslexie te bundelen in een dossier.

Dit dossier hebben we voor het debat over studeren met een functiebeperking op 24 april naar de Tweede Kamer gestuurd. Balans vindt dat ook studenten met een functiebeperking een eerlijke kans moeten krijgen om hun capaciteiten en talenten te ontwikkelen. En zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op een baan.

Er moet volgens Balans aandacht komen voor:

  • betere begeleiding (ook tijdens stages) voor studenten van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen, met voldoende expertise op het gebied van studeren met bijvoorbeeld autisme, dyslexie of ADHD
  • betere toegankelijkheid van ondersteunende faciliteiten (aangepast studieprogramma, compenserende maatregelen bij examens, studietoeslagregeling van de gemeenten)
  • samenwerking met ouders van de student
  • extra begeleiding voor studenten uit het voortgezet speciaal onderwijs
  • maatwerk bij studie en stage, wat moet leiden tot een betere toegang tot de arbeidsmarkt
  • betere scholing van medewerkers van onderwijsinstellingen in het begeleiden van en lesgeven aan studenten met een functiebeperking.

Tot slot: Bij het profileringsfonds – geld dat onderwijsinstellingen krijgen om studenten met studievertraging (bijvoorbeeld vanwege een functiebeperking) financieel te ondersteunen, wordt veel geld momenteel niet voor dit doel benut. Balans wil dat deze financiële ondersteuning ten goede komt aan studenten die dit nodig hebben.