Verwey-Jonker Instituut komt met rapport over geweld in de Jeugd-GGZ

Begin 2018 plaatsen wij de oproep van het Verwey-Jonker Instituut om onderzoek te doen naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierop kwam grote respons.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg. Donderdag 12 juni heeft de Commissie Geweld in de Jeugdzorg haar conclusies gepresenteerd. Schokkende verhalen.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie van 1945 tot nu.

Instellingen voor kinderen met psychiatrische problemen waren niet altijd de veilige omgeving die ze hadden moeten zijn om aan herstel te werken. In het verleden heeft in menig instelling geweld plaatsgevonden.

Geweld tussen jongeren onderling, maar ook geweld van medewerkers tegen jongeren. De oud-patiënten hebben vooral psychisch geweld ervaren.

Wat de verhalen van de respondenten in deze studie ons leren, is dat ‘beter worden’ in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, bepaald geen vanzelfsprekendheid was. Het risico dat kinderen er slechter uit kwamen, dan ze erin gingen was aanwezig.

Meer lezen?

Het eindrapport over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Korte samenvatting van het eindrapport
Persbericht van het Verwey-Joker Instituut
Bronstudies

Herhaalde oproep: Onderzoek onder oud-bewoners kinder- en jeugdpsychiatrie

Nog geen lid van Balans?

Word-lid-balk 2019