VN-verdrag handicap vereist inclusief onderwijssysteem

Het College voor de Rechten van de Mens deed onderzoek en schreef een advies over het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap. In dit advies benadrukt het college de verantwoordelijkheid van de overheid om te werken aan een inclusief onderwijssysteem.

Ook noemt het College veel concrete punten in haar advies. Zoals dat de inspectie van het onderwijs zou moeten kijken naar toegankelijkheid en naar de aanpassingen die scholen doen om alle kinderen gelijke kansen te geven. En zegt het college dat de overheid actief en zo snel mogelijk verder moet werken aan het recht op onderwijs voor leerlingen en studenten met een beperking.

Op 11 november krijgt onderwijsminister Slob het advies aangeboden van collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen. Op 18 november organiseert het College een bijeenkomst waarin het advies met verschillende betrokkenen wordt besproken. Hier vind je de link naar het advies op de website van het College voor de Rechten van de Mens. 

Gisteren werd ook al een oproep gedaan voor inclusief onderwijs: https://balansdigitaal.nl/nieuws/oproep-voor-inclusief-onderwijs-aan-tweede-kamer/ 

Word-lid-balk 2019