Week van de Ervaringsdeskundigheid: jongeren aan het woord

Gemeenten en professionals zijn hard bezig hulp voor jongeren te verbeteren en te vereenvoudigen.

Maar wat hebben jongeren nodig? Maakt u hierbij wel eens gebruik van de ervaringsdeskundigheid van een jongere, of wilt u weten hoe u dit effectief doet? In het kader van de Week van de Ervaringsdeskundigheid extra aandacht voor dit thema.

De Week van de Ervaringsdeskundigheid vindt plaats van 8 t/m 14 april.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Een ervaringsdeskundige kan zich door eigen ervaringen goed inleven in reacties en gevoelens van de ander. Je kunt de eigen oplossingen van lotgenoten begrijpen. En je kunt een rolmodel zijn, omdat je hoop biedt voor herstel.

Als je ergens ervaring mee hebt, word je al snel ervaringsdeskundige genoemd. Maar het is belangrijk dat je voldoende afstand hebt van je eigen ervaringen. Dan pas kan je vaardigheden aanleren om je eigen ervaringen goed in te gaan zetten. In je werk, om lotgenoten te ondersteunen of om de jeugdzorg te verbeteren.

Een ervaringsdeskundige

Balans zet zich in voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen van 4-18 jaar.

Die eindleeftijd is onlangs opgetrokken naar 23 jaar, op grond van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Daaruit blijkt dat de weg naar zelfstandigheid voor Balanskinderen en -jongeren een langduriger proces is.

Ook Balans vindt het belangrijk te horen hoe jongeren over bepaalde problematieken denken. De stem van deze jongvolwassenen laten we horen in deze rubriek: 18-23.

Zet je schouders eronder, dan gaat het vanzelf beter met je

Jarno Hoving (23, asperger en ADHD) een van deze jongeren, is voorzitter van de jongerenraad van Hoezo Anders. Hij gaat positief met zijn beperkingen om.
Lees hier zijn verhaal.

Zet je schouders eronder…..

Ik zei tegen mezelf: hup, de deur uit!

Bob (23, PDD-NOS) woont sinds een jaar op zichzelf en doet zoveel mogelijk zelfstandig. ‘Je kunt niet je hele leven een handje vasthouden, je moet het ook een keer zelf doen.’

Ik zei tegen mijzelf, hup de deur uit

Bovenstaande verhalen van jongeren zijn voor iedereen toegankelijk, speciaal voor de Week van de Ervaringsdeskundigheid.

Wilt u ook nog andere verhalen (waaronder bijvoorbeeld de volgende twee) van jongeren lezen dan kunt u die alleen lezen als u lid bent van Balans

‘Ik denk zelden verder dan het huidige moment’

‘Door die pillen raakte ik mezelf langzaam kwijt’

Word lid balk