Scroll Top

Nieuwsbrief iNKAART Balans juni 2024

In deze nieuwe column praat projectleider Franca Leeuwis je bij over de ontwikkelingen en tussentijdse resultaten van In Kaart. In Kaart is het register voor mensen met neurodivergentie en/of beperkingen, zoals (een vermoeden van) ADHD, dyslexie of TOS. Ouders kunnen ook meedoen als hun kind geen diagnose heeft, maar er wel zorgen over de ontwikkeling zijn.

Trots…

Deze week was het Neurodiversity Pride Day, een dag waarop we de waarde van neurodiversiteit in de samenleving vieren. Neurodiversiteit is een term die je steeds vaker hoort, maar wat betekent het precies? En wat is het verschil met neurodivergentie?

Neurodiversiteit is afgeleid van het woord biodiversiteit en is bedacht door mensen die pleiten voor een samenleving waarin verschillen tussen mensen gewaardeerd worden. Het idee is dat iedereen anders denkt en communiceert, en dat dit juist waardevol is.

Neurodivergentie daarentegen verwijst naar mensen wiens hersenen anders functioneren dan de ‘normale’ of gemiddelde hersenen. Dit betreft vaak mensen met diagnoses zoals ADHD, autisme, DCD of dyslexie. Mensen zonder deze diagnoses worden neurotypisch genoemd. Binnen de groep neurodivergente mensen bestaan ook weer veel variaties. Of zoals een deelnemende ouder van In Kaart aangeeft: “Ieder kind met autisme is weer anders dan het andere kind met autisme”.

Bij In Kaart gebruiken we ook de term neurodivergentie. Onze deelnemers hebben aangegeven dat zij deze term prettig vinden. Het past bij ons omdat het breder is dan alleen diagnoses. Bij In Kaart kun je ook deelnemen als je een vermoeden hebt of je zorgen maakt over je kind.

Er zijn echter ook mensen die zich minder thuis voelen bij de term ‘neurodivergentie’. Zij vinden bijvoorbeeld dat er te veel nadruk op de hersenen wordt gelegd, terwijl er ook andere factoren van invloed zijn op hoe iemand denkt, communiceert of in de wereld staat. Anderen zeggen dat de term te veel focust op de positieve kanten van verschillende diagnoses, terwijl sommige mensen juist veel moeite ondervinden.

Bij In Kaart blijven we de discussie volgen en toetsen we regelmatig bij onze deelnemers welke termen het beste passen. We realiseren ons echter ook dat één term nooit voor iedereen passend zal zijn.

Terug naar Neurodiversity Pride Day. In deze dag zit ook het woord ‘pride’, trots. Ben jij trots op jouw neurodivergente kind? Ik spreek vaak met ouders van kinderen met neurodivergentie, en wat me opvalt, is dat ze vaak trots zijn op het doorzettingsvermogen van hun kind. Ze vertellen dat hun kind, door hun unieke manier van zijn of doen, anderen inspireert en ten goede verandert. Ze zijn een bron van vreugde en enthousiasme en halen het beste in ons als ouders naar boven, of doen op zijn minst hun best 😉.

Als je je inschrijft bij In Kaart als ouder, krijg je een online vragenlijst over je kind. In deze lijst wordt onder andere de volgende vraag gesteld: ‘Neemt u iets in gedachten dat uw kind eerst moeilijk vond en nu beter kan. Kunt u ons vertellen hoe uw kind dit heeft geleerd?’ Uit de antwoorden spat de ouderlijke trots van het scherm. Deze antwoorden laten ook zien hoe divers onze groep deelnemers is. Een ouder vertelt: ‘boos worden zonder iets stuk te maken of iemand pijn te doen’, een ander zegt: ‘drinken uit een beker’, en weer een ander: ‘vragen durven stellen’. In veel antwoorden zie je terug: ‘door veel te oefenen’, ‘na heel veel oefenen’, ‘door vaak te herhalen’, ‘veel oefenen, ze is een doorzetter.’

Laten we niet alleen op Neurodiversity Pride Day vieren hoe trots we zijn op alle verschillen tussen en binnen mensen, maar elke dag. En laten we extra trots zijn op alle (kleine) doorzetters in deze wereld. En op hun ouders.

Ervaringen delen via In Kaart

Wil jij als ouder ook bijdragen aan meer kennis en begrip? Wil je jouw tips delen met andere ouders? Doe mee aan In Kaart! Dan krijg je ook nog eens 50% korting op een Balans lidmaatschap.

Als ouder kies je bij In Kaart welke vragenlijsten je wilt invullen. Je mag ook beide lijsten invullen, graag zelfs!

Over je kind via: In Kaart: aanmelden ouders van kinderen (15-).

-Over jezelf omdat je een (vermoeden van een) diagnose hebt via: In Kaart: aanmelden 16 jaar en ouder.

Volgende keren meer over In Kaart, intussen al vragen of wil je meedenken? Mail me gerust via inkaart@vu.nl

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.