Onderwijs bij een taalontwikkelingsstoornis

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. Als een leerling extra ondersteuning heeft, regelt de school dit.

Wanneer deze extra ondersteuning wordt geboden, kan een kind met TOS zich vaak goed redden op een reguliere school. Toch zijn sommige leerlingen met TOS meer gebaat bij het speciaal onderwijs.