Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Lancering rapport Thuiszitters Tellen

1 oktober is de zogenaamde ‘teldatum’ in het onderwijs. Alle leerlingen moeten vóór 1 oktober op de juiste plek in het systeem staan; op het juiste niveau, in de juiste klas én met de juiste gegevens. De leerlingen worden geteld via BRON (Basis Register Onderwijs).

Een school ontvangt de bekostiging vanuit het ministerie van OCW op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober.

Deze ‘teldatum’ was voor de werkgroep ‘Thuiszitters Tellen (TT)’ in 2015 reden om een politieke manifestatie te organiseren op het Spui in Den Haag. In 2016 vatte deze werkgroep, bestaande uit een groep ouders van kinderen die verstoken zijn van onderwijs, het idee op om door middel van een zogenaamd WOB-verzoek een onderzoek te laten uitvoeren naar het aantal thuiszitters in Nederland.

Dat bleek niet zo eenvoudig. Nu, vijf jaar later, is het rapport opgesteld naar aanleiding van de gegevens die deze werkgroep in samenwerking met stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht met veel moeite heeft vergaard. Dit rapport lanceren wij op 1 oktober 2020. Houd dus onze website en social media in de gaten!

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?