Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Nu ook NPO-budget beschikbaar voor kinderen die niet staan ingeschreven op een school

Voorjaar 2021 kwam de onderwijsminister met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma met bijbehorende financiële middelen is bedoeld om de gevolgen van corona en de scholensluitingen voor jeugdigen op te vangen. Samen met Ouders & Onderwijs heeft Balans ervoor gepleit dat deze middelen ook ingezet moeten kunnen worden voor directe ondersteuning voor jeugdigen die niet staan ingeschreven op een school. Zoals bijvoorbeeld een cursus, training of huiswerkbegeleiding. Maar ook lesboeken, meedoen met activiteiten op school of ondersteuning door een maatschappelijk werker. Deze directe ondersteuning wordt binnenkort mogelijk als onderdeel van het plan WEL in ontwikkeling.

Directe ondersteuning of gesprekken

Voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school is er een apart plan en budget beschikbaar: WEL in ontwikkeling. Dit plan bestaat uit twee onderdelen. Naast de mogelijkheid van de directe en praktische ondersteuning ten behoeve van thuiszittende kinderen is er een project om deze jeugdigen te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen weer tot ontwikkeling te brengen. Dit door middel van gesprekken om samen de mogelijkheden te verkennen voor leren en ontwikkelen en waar mogelijk deze direct inzetten. Gebruik maken van de directe ondersteuning betekent niet dat je verplicht bent ook mee te doen met het andere onderdeel van WEL in ontwikkeling.

Gebruik maken van WEL in ontwikkeling

Is jouw kind niet ingeschreven op een school en wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem contact op met de leerplichtambtenaar of het samenwerkingsverband. Omdat de subsidieregeling pas in het najaar ingaat, kan het zijn dat je nog even moet wachten. Meedoen aan het plan heeft geen invloed op de onderwijsvrijstelling. Die blijft behouden. De uitvoering van het plan gaat via de samenwerkingsverbanden. Zij kunnen binnenkort de gelden aanvragen.

Lees hier het nieuwsbericht over het plan van de Rijksoverheid:

Lees hier het nieuwsbericht van Ouders & Onderwijs:

Balans is benieuwd naar de ervaring van ouders en jongeren met dit plan. Heb je positieve ervaringen of loop je tegen belemmeringen aan. Laat het ons weten zodat wij het met de betrokken organisaties en het Ministerie kunnen bespreken. [email protected]

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?