Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Onderwijsbonden stappen uit overleg passend onderwijs

Deze week kondigden de Algemene Onderwijsbond (AOb), het CNV en het Lerarencollectief aan uit de overleggen met het ministerie over passend onderwijs te stappen. De reden hiervoor is dat de stem van leraren en ondersteuners onvoldoende gehoord wordt bij de gesprekken over passend en inclusief onderwijs. De 25 verbetermaatregelen die het ministerie nu uitvoert hebben een aantal goede onderdelen, maar het probleem blijft dat er in de klas weinig tot niets van te merken is.

Steun van ouders- en leerlingorganisaties

Balans herkent net als Ouder& Onderwijs, LBVSO en Ieder(in) het signaal dat de lerarenorganisaties hiermee afgeven. In de plannen voor de verbetering van passend onderwijs ligt de nadruk vooral op verbeteringen buiten de klas, terwijl de leraren, ouders en leerlingen consequent hebben aangegeven dat verbeteringen op het niveau van de klas merkbaar moeten zijn. Onder andere door leraren beter te ondersteunen, werkdruk te verminderen, te werken aan kleinere klassen en door in de opleiding van leraren aandacht te besteden aan passend onderwijs. Zo lang de verbeterplannen in de praktijk niet voor merkbare verbetering zorgen in de klas, zien ook wij geen fundamentele verbetering voor leerlingen en hun ouders.

Brief aan onderwijsminister Wiersma

Balans, Ouders&Onderwijs en Ieder(in) hebben daarom een brief gestuurd aan onderwijsminister Wiersma waarin we hem dringend vragen opnieuw in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van leraren en ondersteuners en hun zorgen serieus te nemen. En we vragen om zichtbare verbeteringen door te voeren die in de school zorgen voor betere ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.

Lees hier de aan de Minister gestuurde brief.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?