Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Oproep: reacties van ouders op Kamerbrief hoogbegaafdenonderwijs van 15 juli 2022

Op 15 juli 2022 stuurde onderwijsminister Wiersma een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij uitleg geeft over zijn plannen voor het verbeteren van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen (hb-onderwijs) en de route daar naartoe.

Wat schrijft de Minister over hb-onderwijs:

 ‘Allereerst geldt wat mij betreft dat ook hoogbegaafde leerlingen zo dicht mogelijk bij hun eigen huis, in hun eigen buurt of wijk, onderwijs krijgen, met de vriendjes waar ze ook mee buiten spelen of mee op de sportclub zitten. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor veel hoogbegaafde leerlingen kan, zolang hun onderwijsbehoefte centraal staat.’

De Minister geeft aan dat dit ook kan leiden tot een combinatie van het volgen van (les)activiteiten met de reguliere klas, terwijl andere lessen samen met andere hoogbegaafde leerlingen worden gevolgd, bijvoorbeeld door middel van plusklassen. Voor een deel van de groep hoogbegaafde leerlingen verwacht hij dat er een voltijd aanbod nodig is dat voorziet in hun onderwijsbehoeftes.

In de brief geeft de Minister een tweetal acties aan en geeft hij aan lacunes te willen inventariseren.

Balans wil graag horen wat ouders van hoogbegaafde leerlingen vinden van de brief en actielijnen die de minister voorstelt. En welke hiaten ouders zien. Wij vragen jullie te reageren via een kort vragenformulier. De uitkomsten delen we op onze website en nemen we mee in de gesprekken over het hb-onderwijs met het Ministerie en andere betrokkenen uit het veld.

Vragenformulier

Je kunt het vragenformulier invullen via deze link.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?