Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Succesvolle Lobby Balans voor ‘thuiszitters’ en Staatsexamenleerlingen

Gisteren sprak de Tweede Kamer over het Nationaal Programmas Onderwijs van de onderwijsminister Slob en Van Engelshoven. Met dit programma komen zij met een investering in het onderwijs van 8,5 miljard euro. Balans vroeg samen met Ouders & Onderwijs  en Ieder(in)  in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de extra kwetsbare leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zie ons vorige bericht hierover.

Kritische vragen

Tijdens het debat waren er veel kritische vragen aan de Ministers over juist deze kwetsbare leerlingen. Terecht. Want er is bijvoorbeeld geen aandacht voor thuiszitters in het Nationaal Programma. En is ook de kansenongelijkheid voor de certificaatleerlingen van het Staatsexamen nog steeds niet gerepareerd.

Het debat resulteerde in een aantal mooie moties waar gisterenavond meteen al over is gestemd.

Thuiszitters

Groen Links, SP en PVDA dienden moties in om ervoor te zorgen dat er specifiek ruimte wordt vrijgemaakt voor thuiszitters in het Nationaal Plan. Allebei deze moties zijn aangenomen.

Langer op (v)so, ongeacht leeftijd

Groen Links diende een motie in om te zorgen dat leerlingen langer op het speciaal onderwijs mogen blijven als dit nodig is vanwege achterstanden door Corona. Ook als zij ouder zijn dan de officiële leeftijdsgrens. Ook deze motie is aangenomen. De Minister merkte nog op dat dit nu al mag, en dat er coulance is. Maar wij zijn blij dat dit officieel bevestigd is omdat we ook andere signalen horen.

Staatsexamen en certificaten

Verder zijn de twee moties van D66 aangenomen over Staatsexamenleerlingen die geen volledig examen doen, maar alleen opgaan voor certificaten. In de ene motie verzocht D66 te zorgen dat certificaatleerlingen, net als alle andere eindexamenleerlingen in ons land, ook gebruik moeten mogen maken van de zogenoemde ‘duimregeling’. De ‘duimregeling’ betekent dat een eindexamenleerling 1 resultaat voor een vak weg mag strepen (geen kernvak). Dit vak telt dan niet mee voor het behalen van het eindexamen. Omdat certificaatleerlingen gespreid examen doen, zou dit volgens de motie van Van Meenen twee jaar voor hen moeten gelden.

Ook is de motie aangenomen over een herkansingsmogelijkheid voor certificaatleerlingen. De Minister hield dit vorig jaar en ook dit jaar steeds tegen omdat er volgens hem capaciteitsproblemen zijn bij de uitvoering. Zie ons bericht hierover van 13 mei 2020. Paul Van Meenen (D66) vond dit (terecht) geen reden om herkansingen voor deze groep niet mogelijk te maken. Er zijn immers ook andere mogelijkheden voor herkansing die minder capaciteit vragen zoals bijvoorbeeld een schriftelijke resultaatverbetertoets voor het college-examen.

Uitvoering

Wij zijn heel tevreden met de resultaten van het debat van gisteren. Wel zijn wij heel benieuwd naar de uitvoering van de aangenomen moties. We volgen dit nauwlettend en gaan zorgen we betrokken worden bij de uitvoering. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?