Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Terugblik Rondetafelgesprek onderwijs voor hoogbegaafden 30 maart ‘23

Tijdens het rondetafelgesprek op 30 maart 2023 in de Tweede Kamer over passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen mocht ook onze adviseur Willy de Heer het woord voeren. Mede namens het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en Balans. Opnieuw vroeg Willy aandacht voor het belang van passend onderwijs voor deze kinderen. En gaf zij aan dat landelijk deze leerlingen in het onderwijs nog steeds veel problemen ervaren. Daarnaast ging zij in op de vraag waarom er nog steeds weinig tot niets in het onderwijs is veranderd. En wat er nu juist wèl moet gebeuren. Dit onder het motto (Zonnenberg 2022):

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…

Position Papers

Willy heeft voor het gesprek het volgende position paper opgesteld. Lees hier de Position Paper van Willy.

Het hele rondetafelgesprek kun je terugkijken via deze link.

Op de foto:

Vooraan: Lijnie Reijers (Hart Voor IQ https://hartvooriq.nl/over-ons/) Achteraan (vlnr): Willy de Heer, Hanneke Berends, Kim Castenmiller, Dorien Oskam, Katja (thuiszitter) en haar moeder Saskia (vrijwilliger Balans Advieslijn en ervaringsdeskundige moeder)

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?