Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Update: Middelen Nationaal Programma Onderwijs ook voor thuiszitters?

Op 22 juli jl. deden wij een oproep, naar aanleiding van de  Kamerbrief van demissionair minister Arie Slob van 20 juli 2021.

In deze kamerbrief kwam hij, tijdens het Kamerreces en terwijl Nederland vakantie vierde, met een ‘plan’ hoe deze gelden zouden moeten worden aangewend voor thuiszitters die niet staan ingeschreven bij een school en voor kinderen die een vrijstelling van de leerplichtwet hebben op grond van artikel 5 onder a. 

Dit plan bleek een heel ander voorstel dan de voorkeur die de Kamer in het Debat van 7 juni 2021, mede naar aanleiding van onze lobby, heeft uitgesproken.  

Daarom vroegen wij ouders van thuiszitters via ons bericht van 22 juli jl. om reacties.  

In korte tijd kregen we maar liefst 111 reacties! Hartelijk dank daarvoor. Door de inhoudelijke reacties hebben we goed beargumenteerd kunnen laten zien wat ons bezwaar is tegen de huidige plannen van demissionair minister Slob. Ondersteund door de hoeveelheid reacties die we ondanks de vakantietijd ontvingen. Ook de hoeveelheid aan reacties op korte termijn maakte veel indruk bij het ministerie van OC & W.  

Ouders & Onderwijs heeft de reacties en bezwaren voorgelegd aan het ministerie van OC&W. Na de zomervakantie gaan we hierover verder in gesprek. En kijken welke vervolgstappen we verder gaan nemen.  

Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Heb je nog niet gereageerd? Jullie inbreng is nog steeds zeer welkom en zal worden meegenomen. Je kunt reageren via het formulier via deze link. 

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?