Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

‘Verbeterplan aanpak dyslexie’ in plaats van overheveling van het budget voor behandeling naar het onderwijs

Op de valreep voor het zomerreces van de Tweede Kamer stuurden Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) de beloofde Kamerbrief waarin zij kwamen met hun visie op goed leesonderwijs en de dyslexiezorg. In de brief ‘Samen sterk: zorg en onderwijs‘ laten ze weten niets te zien in een ingrijpende overheveling van het budget voor dyslexiezorg van de gemeente naar het onderwijs. Wel komen ze met een ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’ met concrete maatregelen om het lees- en spellingonderwijs te verbeteren. En samenwerking tussen gemeenten, dyslexiezorgaanbieders en onderwijs te verbeteren.

Verbeterplan

Balans heeft samen met de partners in DyslexieCentraal de afgelopen periode meegedacht over het Verbeterplan. En hebben gelobbyd tegen overheveling van het budget en juist vóór het versterken van de samenwerking. Het toch al overbelaste onderwijs de taak voor dyslexiezorg laten uitvoeren, vonden wij geen goed idee. We zijn daarom blij dat de bewindslieden met dezelfde visie komen.

Nu is het afwachten of de Tweede Kamerleden ook zullen instemmen met het ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’

Maatregelen Verbeterplan

In dit plan staan onder andere deze maatregelen:  

 • Het delen van positieve voorbeelden en ervaringen van regio’s met andere regio’s 
 • Het stimuleren van een onafhankelijke poortwachtersfunctie  
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen dyslexiezorgaanbieders en school. Door onderwijs te betrekken bij de gemeentelijke aanbesteding van dyslexiezorg en de kwaliteitseisen van de dyslexiezorg 
 • Het inrichten van een landelijke datamonitor die gegevens over leesonderwijs en dyslexiezorg samenbrengt. En ervoor zorgt dat er inzicht komt in de kwaliteit van dyslexiezorg in verschillende regio’s
 • Meer aandacht voor lezen, spellen en dyslexie in de opleidingen van leraren
 • Ieder schoolbestuur borgt de expertise en kennis op het gebied van lezen, spelling en dyslexie en kan hiervoor schoolondersteuner dyslexie inzetten 

Zoek op deze website:

 • Categorie

 • Diagnose/Aanleg

 • Leeftijd

 • Regio

 • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?