Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wat vind jij van de nieuwe plannen verzuimaanpak in het onderwijs?

De Tweede Kamer ontving in juli een brief van minister Wiersma over de uitwerking van zijn verzuimaanpak. Zijn plan is  er op gericht dat scholen er snel bij zijn als het niet goed gaat met kinderen op school om zo erger verzuim of zelfs thuiszitten te voorkomen.

Eenduidige registratie en samenwerkingsverbanden krijgen toegang tot verzuimgegevens

In de eerste plannen staat dat de Minister een eenduidige registratie van verzuim wil. Maar ook dat Samenwerkingsverbanden toegang krijgen tot de verzuimgegevens van de scholen en de vrijstellingen op grond van artikel 5a Leerplichtwet via het verzuimregister. In het voorstel wordt het onderwijskundig perspectief betrokken bij vrijstellingen op grond van artikel 5 a Leerplichtwet. De onafhankelijke arts, die adviseert over een vrijstelling, moet in deze gevallen het onderwijskundig oordeel van het samenwerkingsverband betrekken.

Nadruk op aanwezigheid op school

Balans maakt zich net als Ouders & Onderwijs zorgen over de plannen. Zoals de nadruk die er in de verzuimaanpak komt te liggen op aanwezigheid op school. Dit lost de reden voor het verzuim namelijk niet op. Ook zijn we kritisch over het delen van gegevens.

Wat vinden ouders van de voorgestelde verzuimaanpak?

Er loopt een internetconsultatie over deze plannen. Balans zal hier uiteraard met een reactie komen. Omdat we in de lobby samen optrekken zullen we hiervoor de input van ouders die je via het formulier bij Ouder & onderwijs achter kunt laten gebruiken. Dat kan via dit formulier

Ook kun je zelf reageren op de internetconsultatie via deze link.

Ouders & Onderwijs licht de plannen van de minister in een nieuwsbericht uitgebreider toe. https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/wetsvoorstel-over-terugdringen-verzuim-goed-idee-of-niet/

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?