ADHD bij kinderen: mindfulness of medicatie?

Op 10 mei promoveerde Renée Meppelink met het proefschrift: ADHD bij kinderen: mindfulness of medicatie.

In het proefschrift werd naar drie zaken onderzoek gedaan:

• of de Mindful Parenting-training effectief is.
• naar het idee achter mindfulness voor kinderen met ADHD en hun ouders, wat maakt dat het een alternatief zou kunnen zijn voor medicatie. Ook geeft ze een overzicht van de huidige kennis in dit werkveld.
•Tot slot evalueert Meppelink of een mindfulness-training voor kinderen en adolescenten met ADHD en een parallelle Mindful Parenting-training voor hun ouders (de MYmind-training) een alternatieve behandeling voor medicatie kan zijn in de behandeling van ADHD in de kindertijd.

Concluderend kan gesteld worden dat deze resultaten bijdragen aan de steeds groter wordend bewijs dat er op wijst dat Mindful Parenting training effectief is voor ouders zelf en, indirect, voor hun kinderen die lijden aan psychopathologie.

Een toenemende hoeveelheid literatuur dringt aan op alternatieven voor stimulerende medicatie bij de behandeling van ADHD in de kindertijd.

Vooral vanwege ernstige bijwerkingen op korte termijn (bijvoorbeeld verlies van eetlust, hoofdpijn en slaapproblemen), potentiële bijwerkingen op lange termijn, stigmatisatie, slechts korte termijn effecten aangezien symptomen terugkeren zodra medicatiegebruik wordt gestopt, lage behandelingsgetrouwheid en een gebrek aan studies over de effectiviteit op lange termijn.

Tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren een groeiende hoeveelheid bewijs gekomen over de effectiviteit van mindfulness training voor dezelfde doelgroep.

Resultaten van de metingen lieten zien dat medicatie effectiever was vergeleken met mindfulness in het reduceren van aandachtstekort en hyperactiviteit/impulsiviteit, maar dat mindfulness desalniettemin effectief was.

Bovendien verbeterden kinderen in beide behandelcondities evenveel op de objectieve neuropsychologische aandachtstaakjes.

Lees meer

ADHD bij kinderen: mindfulness of medicatie? (samenvatting proefschrift)

ADHD: Meditatie of Medicatie?

Documentaire: pillen of chillen

Presentatie op het Balans Kennissymposium

Word-lid-balk 2019