Enquête Niveauverschillen na schoolsluiting

Willy de Heer, lid van het expertteam van Balans, plaatst enquête op website Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

Balans brengt de enquête graag onder uw aandacht.

Niveauverschil

In de media wordt veel geschreven over het ongewenste niveauverschil tussen leerlingen na de schoolsluiting in verband met COVID-19. Door middel van deze enquête wil het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) de verwachtingen van leerlingen, ouders en professionals op dit gebied in kaart brengen.

Enquête

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan de enquête Niveauverschillen na schoolsluiting. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst (maximaal 10 vragen) voor leerlingen, ouders/verzorgers en professionals.

U kunt een keuze maken voor de juiste vragenlijst. Uw anonimiteit wordt uiteraard gewaarborgd.

In de vragenlijst van de leerling en de ouders/verzorgers wordt gevraagd de naam van de leerling in te vullen. Dit mag een verzonnen naam zijn, maar het is van belang dat ouders en leerling dezelfde (verzonnen) naam invullen. Dit verhoogt de kwaliteit van het onderzoek. U kunt voor elke leerling een aparte vragenlijst invullen.

Resultaten

De resultaten zullen in mei 2020 worden gepubliceerd op de website en in overige publicaties van het KML.

U kunt de enquête invullen tot en met 10 mei 2020.