Ontwikkelingsstoornissen

In de ontwikkeling ontplooien kinderen verschillende functies. Aanleg, rijping en omgeving zijn daarbij de hoekstenen:

  • Aanleg: de erfelijke bepaaldheid van een kind vastgelegd in het DNA en effecten van de invloed van de moeder tijdens de groei in de baarmoeder
  • Rijping: het proces van verdere groei en vorming van het centrale zenuwstelsel
  • Omgeving: structurele invloeden als opvoeding en school en incidentele gebeurtenissen als geboorte en overlijden

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen van neurologische of psychische aard. Het belemmert de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze stoornissen komen aan het licht doordat kinderen zich op bepaalde punten anders ontwikkelen dan leeftijdsgenoten.

Een ontwikkelingsstoornis uit zich vaak in leer- of gedragsproblemen. Oorzaken en verschijnselen ervan lopen erg uiteen. Daarnaast zijn bepaalde aandoeningen blijvend, terwijl andere vanzelf verdwijnen na verloop van tijd.

Kinderen en jongeren krijgen vaak zelf last van hun stoornis. Wanneer hun problemen erger worden, lopen zij vast op school, thuis of in contacten met leeftijdsgenoten.