Oorzaken

Problemen met de stemming van een kind hebben vaak meerdere oorzaken. Het is een combinatie van aanleg, omgeving en psychische factoren. Er zijn kinderen die een verhoogd risico lopen:

  • meisjes in de puberteit;
  • kinderen van wie de opvoeder een stemmingsprobleem heeft;
  • kinderen die tegenslagen mee maken of gepest worden;
  • kinderen die te maken hebben gehad met misbruik of mishandeling;
  • kinderen die opgevoed worden binnen verschillende culturen of religies die op gespannen voet staan met elkaar.