Oorzaken

Er is sprake van een stoornis wanneer de natuurlijke ontwikkeling van een kind niet als normaal wordt beschouwd. De stoornis heeft direct invloed op ontwikkelingsfuncties. Een ander belangrijk punt bij een stoornis is dat er een direct verband is tussen oorzaak en gevolg.

Er zijn verschillende oorzaken van een ontwikkelingsstoornis:

  • erfelijke factoren, zoals een hersenafwijking;
  • problemen bij de geboorte, zoals zuurstoftekort;
  • ontwikkelingsproblemen in de eerste levensjaren, zoals een voedseltekort;
  • een lichamelijke ziekte;
  • een gebeurtenis van ‘buitenaf’, zoals een ongeluk.