Balans zoekt uitbreiding van haar bestuur

Oudervereniging Balans zoekt uitbreiding voor haar bestuur, namelijk een nieuwe penningmeester en bestuurslid.

Bestuursleden representeren de vereniging en ondersteunen de directie in de fase van herpositionering en verdere ontwikkeling. Door interne wijzigingen binnen het huidige bestuur, is Balans nu op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging, en door uitwisseling van kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Perspectief voor ieder kind; dat is waar we voor staan.

Met 8000 leden is Balans de grootste oudervereniging in het onderwijs- en zorgveld.  Naast de contributies van leden en donateurs zijn er project-inkomsten (fondsen) en ontvangt een basissubsidie van VWS als erkende cliëntenorganisatie.

Balans zorgt voor begrip en herkenning door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening, door kennisbijeenkomsten en persoonlijk advies: landelijk en in de regio/buurt.  Balans heeft een ANBI Status.

Meer informatie

Uitgebreide informatie en procedure wervings bestuurdleden Balans mei 2020

Inlichtingen kunt u opvragen bij Lucas Middelhoff bestuurslid (06 43 36 65 55).

Uw sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw brief met cv richten aan bestuur@balansdigitaal.nl