Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd en heeft het een gediagnosticeerde gedragsstoornis?

Dan nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Op dit moment volg ik de gevorderden opleiding talentbegeleider bij Novilo.

De eindopdracht bestaat uit het creëren van een interventie.

De interventie zal bestaan uit een praktisch handboek voor ouders en leerkrachten die te maken hebben met dubbel bijzondere kinderen. Kinderen die (vermoedelijke) hoogbegaafd zijn en gediagnosticeerd zijn met een gedragsstoornis.

Door middel van interviews met ouders, leerkrachten, begeleiders en het kind wil ik onderzoeken wat er op de basisschool heeft gewerkt en wat niet.

Ik ben op zoek naar verhalen met een succesvolle afloop, de verhalen van thuiszitters, verhalen van kinderen die op school konden blijven, verhalen van kinderen, jongeren en volwassenen die vastgelopen zijn in het basisonderwijs etc.
Om zo diverse handelingsadviezen te verzamelen uit de praktijk.

In de interviews zal de volgende vraag centraal staan: “Wat heeft er in het basisonderwijs volgens jou/ jullie gewerkt en wat niet?”

Als ik u mag benaderen voor een interview kunt u zichzelf aanmelden via

Deelnemers gezocht voor onderzoek: dubbel bijzonder op de basisschool

Via de link komt u bij een korte vragenlijst. Deze vragenlijst is een vooronderzoek en heeft een inventariserend karakter. Het bestaat uit enkele vragen om te kijken of uw kind in de doelgroep valt. Aan het einde van de vragenlijst wordt om uw emailadres gevraagd zodat ik u kan benaderen voor een interview. Er zal volstrekt anoniem met uw gegevens worden omgegaan.

Wilt u meer informatie over het onderzoek of een andere vraag stellen? Stuurt u dan gerust een e-mail naar de verantwoordelijk onderzoekster: elvira.koeleman@gmail.com

Alvast hartelijk bedankt!
Elvira Schenk