Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen

Niet voor alle kinderen is er goed onderwijs en passende zorg beschikbaar. Scholen en instellingen zijn dan handelingsverlegen.

Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind, ontstaan er soms conflicten met school en hulpverleners. Ouders wordt dan vaak gevraagd om genoegen te nemen met minder goede oplossingen. Ouders weigeren dan omdat zij vrezen dat hun kind dan onvoldoende wordt geholpen, of zelfs verder achterop raakt.

Als in die situaties de standpunten zich verharden kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk en zelfs maatregelen zoals dwang en drang richting ouders. In dat geval worden ouders onder druk gezet om iets te doen waar zij niet achter staan.


We zien in die situaties steeds vaker Veilig Thuis (VT) meldingen. Naast dat hier sprake is van focusverschuiving (ontbreken van passend aanbod) zijn deze VT meldingen ook nog eens traumatiserend voor ouders en kinderen en kan de impact voor hen langdurig zijn.

Beleidsmakers weten dit, maar komen al jarenlang steeds met nieuwe maatregelen die de route naar VT melding nog makkelijker maken. Wij krijgen van ouders en hulpverleners signalen dat deze situaties zich voordoen en willen daar onderzoek naar doen.

  • Balans wil dat ouders en hun kinderen serieus worden genomen en krijgen wat zij nodig hebben
  • Balans wil dat de rechten van ouders worden gerespecteerd
  • Balans wil dat ouders in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning worden geholpen.

 

Balans roept ouders en professionals op hun signalen te melden, zodat we hier gezamenlijk aandacht voor kunnen vragen. Stuur uw mail naar meldpunt@balansdigitaal.nl

Balans is zich ervan bewust dat er sprake is van gevoelige informatie en handelt daar ook naar. Binnen Balans heeft een beperkt aantal mensen toegang tot de informatie. Zij inventariseren en analyseren de meldingen. Persoonlijke verhalen worden niet met derden gedeeld. De anonieme analyse wordt gebruikt om vervolgstappen te bepalen en uit te zetten. Hierover zal Balans van tijd tot tijd communiceren. Een eerste stap is nu de omvang van dit probleem zichtbaar maken door het aantal meldingen te communiceren.