Onderzoekers vragen om hulp bij benaderen ouders overleden jongeren

113 Zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend spoedonderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017.

In dat jaar overleden 81 jongeren, 33 meer dan in 2016. Het ministerie van VWS is geschokt over de stijging en heeft ons de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren en in september aanbevelingen te presenteren.

Onderzoekers uit de werkgroep, geleid door Prof. dr. Arne Popma (Amsterdam UMC en lid van het expertteam van Balans), zijn op zoek naar ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding overleden.

Zij willen graag de ouders van deze 81 jongeren interviewen om zo meer te weten te komen over de achtergronden van het overlijden van hun kinderen. De onderzoekers kunnen de ouders zelf niet benaderen, omdat zij niet weten wie dit zijn. Er zijn inmiddels zes paar ouders gevonden. Daarom vragen we (nogmaals) uw hulp.

Wellicht kent u ouders die in 2017 een kind verloren en kunt u hen op de hoogte brengen van dit onderzoek. Het zou ons helpen als u dit bericht verder wilt verspreiden.

Wilt u meer weten over het onderzoek, kijk dan op de website van het onderzoek. Wij zijn te bereiken via email: onderzoek@113.nl en telefoonnummer 020-2408881.

Door middel van interviews met ouders en eventueel andere nabestaanden, zorgverleners en docenten willen onze onderzoekers achterhalen wat de achtergronden van het overlijden zijn geweest. Daarna zullen zij aanbevelingen doen aan het ministerie van VWS, zodat jongeren met zelfmoordgedachten in de toekomst beter geholpen zullen worden. Het gaat er niet om schuldigen aan te wijzen.

Wij realiseren ons dat de vraag om mee te doen een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag is. Want hoe zeer wij ons best zullen doen onnodig leed te besparen, kan het niet anders dan dat het interview voor ouders met sterke en bezwarende emoties gepaard zal gaan.

De onderzoekers zijn uitgebreid getraind om nabestaanden op te vangen en wijzen op verdere zorg, ongeacht of zij meedoen of niet. Meedoen is vrijwillig en anoniem.

In 2017 overleden 50 jongens en 31 meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zij zelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand 7 jongeren. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst.

Een kwart van de jongeren die in 2017 overleed door zelfdoding woonde in Noord-Brabant. Per 100.000 jongeren gaat het om bijna 7 overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC is voorzitter van de onderzoekswerkgroep, die bestaat uit deskundigen van verschillende universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie.

In 2019 volgen op basis van dit verdiepende onderzoek concrete aanbevelingen voor acties.

Bekijk de oproep van Arne Popma

Oproep voor hulp bij benaderen ouders voor onderzoek Jongeren en Suïcide

en luister naar het interview

Onderzoek naar zelfdoding onder jongeren om patronen te vinden

Lees ook

Onderzoek naar zelfdoding onder jongeren om patronen te vinden

Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021

 

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl