Openheid over de diagnose van uw kind: denkt u mee?

Als je kind een diagnose heeft: wat vertel je hierover dan aan opa’s en oma’s, vrienden, andere ouders, leerkrachten, de sportleraar?

En: wat wil je kind er zelf over vertellen, hoe help je kinderen om hierin goede afwegingen te maken?

Zeer relevante vragen en vaak een ingewikkelde zoektocht waarbij ondersteuning wenselijk is.

Daarom willen we graag met ouders in gesprek. Dat doen we via een focusgroep in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma. Iets voor u?

Samen Sterk zet zich in voor het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen, zodat vooroordelen afnemen en er meer begrip en acceptatie ontstaan in de samenleving. Om dat te bereiken werken we aan bewustwording en geven we concrete handvatten in de vorm van trainingen, workshops en methodieken.

Voor de focusgroep zoeken we ouders van kinderen met een diagnose. Uit ervaring weten we dat veel ouders worstelen met de vraag of ze hier open over willen zijn, hoe ze dit eventueel delen en met wie. En die worsteling geldt ook voor kinderen zelf: wat deel ik wel en niet met anderen over mijn diagnose? Ook dit aspect nemen we mee.

Start het gesprek

Samen Sterk heeft een in het buitenland ontwikkelde methodiek vertaald naar de Nederlandse situatie, die mensen met een psychische aandoening helpt om regie te nemen over hun verhaal en ervaring.

Deze methodiek kent meerdere varianten voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder ouders. We leggen graag aan de focusgroep voor of deze methodiek ook helpend zou zijn voor Nederlandse ouders wiens kind een diagnose heeft.

Oproep

De eerste focusgroep vindt – bij voldoende aanmeldingen – plaats op donderdag 18 april van 10 tot 12 uur bij Samen Sterk: locatie Huis van de Gezondheid, Stationsplein 125 in Amersfoort.

Onder leiding van een ervaren trainer gaan we in gesprek over dilemma’s waarmee je als ouder en kind te maken hebt, en welke ondersteuning daarbij eventueel wenselijk is. Op basis daarvan bekijken we samen of het zinvol is de methodiek te vertalen naar de Nederlandse situatie.

Meer informatie

Meer informatie of aanmelden? Mail of app naar JaapJan Boer, projectmanager jeugd en onderwijs bij Samen Sterk zonder Stigma: jj.boer@samensterkzonderstigma.nl; 06-30309350.