Oproep: thuiszitters (14-20) die hun ervaringen willen delen

De Number 5 Foundation is een stichting die werkt aan sociale innovatie door vraagstukken te ontleden vanuit verschillende menselijke perspectieven.

Ze willen graag het urgente thuiszittersvraagstuk ontrafelen.  Daarom zoeken zij thuiszitters (14-20 jaar) die hun ervaringen willen delen. Dit uiteraard met toestemming van hun ouders.

Deelnemen?

Ben jij een thuiszitter, vinden je ouders het goed dat je hieraan meewerkt, lees dan meer over deelname in de oproep van de Number 5 Foundation.

Meer informatie

De Number Five Foundation is mede opgericht door en staat onder leiding van Prinses Laurentien van Oranje.

Op verzoek van Marc Dullaert en Prinses Laurentien van Oranje doet/denkt oudervereniging Balans mee aan/met dit initiatief.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019