Vragenlijst voor hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers (open tot 1 mei 2020)

Om te zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van leerlingen.

Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Naast het bieden van een cognitieve uitdaging, is het voor hoogbegaafde leerlingen vaak belangrijk dat er aandacht is voor zaken als perfectionisme, faalangst en behoefte aan autonomie.

Bij verschillende organisaties komen verhalen binnen van kinderen/ jongeren/ ouders, waarbij de onderwijsomgeving onvoldoende aansluit op de hoogbegaafde leerling.Tot nu toe zijn deze ervaringen echter niet gebundeld.

Daarom voert EigenWijs HB een inventarisatie uit onder kinderen, jongeren en ouders. Het doel van de inventarisatie is om te achterhalen in hoeverre de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen en welke knelpunten kinderen, jongeren en ouders hierin eventueel ervaren.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie wordt in samenwerking met Balans en het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden gekeken welke acties kunnen worden ondernomen om verbeteringen in gang te zetten. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden wil bijvoorbeeld in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool de signalen verder onderzoeken. U kunt aangeven of u alleen de vragenlijst wilt invullen of aanvullend ook (telefonisch) geïnterviewd wilt worden.

Vragenlijst

De vragenlijst staat open tot 1 mei 2020, daarna worden alle resultaten verwerkt.

De interviews kunnen ook daaraan voorafgaand plaatsvinden. NB: De enquête- en overige onderzoeksresultaten worden alleen gebruikt voor onderzoek en uitdrukkelijk níet voor commerciële doeleinden.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over deze inventarisatie kunt u contact opnemen met info@eigenwijshb.nl

Nog geen lid van Balans? Word het dan nu.

Word lid balk