Zijn er voldoende aangepaste schoolboeken voor dyslexiesoftware beschikbaar?

Vorig jaar plaatsten wij een oproep met deze zelfde vraag. Daar kwamen veel reacties over bij ons binnen. Nu het nieuwe schooljaar weer gestart is, zijn we benieuwd hoe de situatie nu is.

Daarom herhalen wij onze oproep.

Gebruikt uw leerling of kind met dyslexie digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware? Dan wil Oudervereniging Balans graag weten of alle benodigde boeken ook beschikbaar zijn.

Oudervereniging Balans vindt het zorgelijk dat niet alle kinderen met dyslexie die dit nodig hebben voor passend onderwijs de beschikking hebben over aangepaste schoolboeken.

Helaas heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee jaar geleden besloten de subsidie stop te zetten voor het produceren van nieuwe bestanden van schoolboeken voor dyslexiesoftware. Zij gaven aan te verwachten dat de markt hier zelf voor ging zorgen. Dit gebeurt nog nauwelijks. Nieuwe schoolboeken zijn daardoor niet meer beschikbaar. Oude boeken waarvan al digitale bestanden zijn gemaakt, worden wel gewoon geleverd.

Stuur een mail naar joli@balansdigitaal.nl met als onderwerp Digitale schoolboeken, om door te geven of ook úw kind of leerling niet de benodigde digitale schoolboeken kan gebruiken als gevolg van deze bezuiniging. Wij sturen de mails dan geanonimiseerd door naar de Tweede Kamer.