Opvoeden

Opvoeden: iedere ouder krijgt ermee te maken. Opvoeden is het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling tot een zelfstandige volwassene. Kinderen en jongeren met een ziekte, beperking of gedragsprobleem ervaren soms moeilijkheden in het dagelijks leven. Het is dan belangrijk om de juiste hulp en ondersteuning te krijgen bij het opvoeden van deze kinderen.