Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Conferentie Bang voor Drang en Dwang: presentaties sprekers (download)

We kijken terug op een constructieve conferentie. Onze dank gaat uit naar de sprekers die op deze dag hun kennis en visie hebben willen delen.

Datzelfde geldt voor de (ervarings)kennis van ouders, coreferenten uit de praktijk, alle aanwezige genodigden en iedereen die zich heeft ingezet om deze dag mogelijk te maken.

Door de diversiteit en waardevolle bijdragen, kwamen we tot een bijzondere kennisdeling over dit complexe onderwerp.

Het is goed gelukt om het kind- en ouderperspectief over het voetlicht te brengen.

Met elkaar benoemden we een aantal actiepunten om onnodige drang- en dwangmaatregelen voor gezinnen te verminderen.

Lees hier ons rapport over de resultaten uit de conferentie ‘Bang voor drang en dwang’.

Presentaties

Komende week volgt een uitgebreider verslag van deze dag, en nog een impressie in de vorm van een filmverslag.

Wij zijn trots dat het ons is gelukt om deze belangrijke conferentie te organiseren.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?