Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Tweede Kamer over meldpunt sociale veiligheid op school

Op 9 maart 2022 sprak de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ‘Sociale Veiligheid op school’. Een belangrijk onderwerp. Want alleen als een school een veilige plek is voor zowel jongeren, ouders als onderwijsprofessionals, kunnen jongeren zich binnen het onderwijs optimaal ontwikkelen. Het ging tijdens het debat onder meer over pesten, een meldpunt voor onveiligheid op school en Veilig Thuis-meldingen.

Meldpunt onveiligheid op school

Balans vroeg om dit meldpunt in het rapport  ‘Ieder kind overal veilig?’ over onveilige situaties buiten de thuissituatie. In het Regeerakkoord was al toegezegd dat dit meldpunt er komt. De komende tijd worden de plannen voor het meldpunt verder uitgewerkt, vertelde Onderwijsminister Wiersma. D’66 kamerlid van Meenen gaf aan dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als ze eenmaal melding hebben gedaan, krijgen ze vaak geen terugkoppeling van de Onderwijsinspectie. En weten zo dus niet wat er met hun klacht gebeurt. Minister Wiersma gaf aan hiervoor de toegankelijkheid en capaciteit bij de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie te willen vergroten. Ook zei de Minister dat ouders, leerlingen en leerkrachten betrokken worden bij de ontwikkeling van het meldpunt.

Preventie en bespreekbaar maken

Voor het debat stuurde Balans samen met Ouders & Onderwijs en Ieder(in) een korte brief naar de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. In die brief vragen we, naast een meldpunt, vooral ook om aandacht voor preventie. Want onveilige situaties willen we het liefst voorkomen. Het is van belang dat het probleem van onveilige situaties binnen het onderwijs waarbij professionals een rol spelen, bespreekbaar wordt gemaakt. En dat mogelijke stappen over ‘hoe hiermee om te gaan’ worden opgenomen in het beleid.

Onze volledige inbreng voor het debat van 9 maart 2022 lees je hier.

Tweeminutendebat

Binnenkort houdt de Tweede Kamer nog een tweeminutendebat over Sociale Veiligheid op school. Tijdens dit overleg hebben Kamerleden ook de gelegenheid om moties in te dienen. Wanneer hierover bijzonderheden te melden zijn laten we dat weten via onze website en socials.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?