Opzeggen

Uw lidmaatschap bij Balans kunt u uiterlijk 2 maanden voordat uw lidmaatschapsjaar verstrijkt opzeggen. Wij vinden het jammer als u uw lidmaatschap opzegt! U kunt ons ook blijven steunen door uw lidmaatschap om te zetten naar het donateurschap. Lees hieronder meer over het opzeggen en donateurschap.

Donateur worden?

Vindt u het lidmaatschap van Balans te duur en wilt u daarom opzeggen? In plaats van opzeggen, kunt u uw lidmaatschap ook om laten zetten in het donateurschap.  Als donateur bepaalt u zelf het bedrag dat u wilt betalen en de frequentie. U blijft dan nog wel onze digitale nieuwsbrief ontvangen.

Opzeggen en de Wet van Dam

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat diensten op abonnementsbasis niet stilzwijgend verlengd mogen worden. Deze wet geldt echter niet voor verenigingen.

Voor verenigingen blijft gelden dat het lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden, wanneer er niet voor een bepaalde periode opgezegd wordt. Balans hanteert een opzegtermijn van 2 maanden. Meer informatie over de Wet van Dam vindt u op www.opzeggen.nl.

Wat is uw lidmaatschapsjaar?

Bent u vóór 1 januari 2002 lid van Balans geworden, dan is het lidmaatschapsjaar voor u gelijk aan een kalenderjaar. Uw opzegging voor het komende kalenderjaar dient dan uiterlijk 31 oktober bij ons binnen te zijn.

Bent u op of na 1 januari 2002 lid geworden, dan loopt uw lidmaatschapsjaar vanaf de datum van aanmelding bij Balans. Uw opzegging voor het nieuwe lidmaatschapsjaar dient dan uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van het lidmaatschapsjaar bij ons binnen te zijn.

Hoe kunt u opzeggen?

Uw opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Dat kan per post naar Oudervereniging Balans, t.a.v. de ledenadministratie, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt of via het speciale contactformulier op de contactpagina.

Wilt u uw abonnement op BalansKIDS opzeggen gebruik dan het speciale opzegformulier BalansKIDS daarvoor via het speciale contactformulier op de contactpagina. Zodra uw opzegging in onze administratie is verwerkt krijgt u van ons bericht.

Heeft u vragen over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met de ledenadministratie (zie speciale formulier ‘vraag stellen aan de ledenadministratie’) op de contactpagina.