Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school is een belangrijk punt binnen passend onderwijs en komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Een aantal tips:

  • Geef achtergrondinformatie over de stoornis en informatie over uw kind door.
  • Stel school op de hoogte van de door u al uitgevonden aanpak, afstemming is belangrijk.
  • Maak aan het begin van het schooljaar een afspraak om de leerkracht van uw kind bij te praten over de ontwikkeling van uw kind.
  • Bespreek op gezette tijden hoe het met uw kind gaat op school en spreek daarbij uw wensen en verwachtingen uit.
  • Leg gemaakte afspraken tijdens gesprekken vast om misverstanden te voorkomen.
  • Neem een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een familielid mee naar een gesprek als u tegen een gesprek opziet. Stel de school hier wel van op de hoogte.