Scroll Top
Nieuwspoort-22mei2024

Ouderorganisaties in gesprek met Kamerleden ter voorbereiding op debat passend onderwijs 

Op woensdag 22 mei 2024 kwamen we met Ouders & Onderwijs, Iederin, Mama Vita, NVA/LBVSO, Stichting het Gehandicapte kind, Stichting voor Werkende Ouders, Per Saldo, en Adviesraad Eigenwijsheid bij Nieuwspoort bijeen om met Tweede Kamerleden te praten over Passend onderwijs en thuiszitters. Dit mede om onze gezamenlijke brief met aandachtspunten voor het debat over passend onderwijs van 29 mei a.s. toe te lichten. Behalve over knelpunten in passend onderwijs en inclusief onderwijs, is er door de organisaties en Kamerleden veel gesproken over de problematiek rondom het toenemend aantal thuiszitters. Daarover was er op donderdag 23 mei 2024, ook ter voorbereiding op het debat van 29 mei a.s., een Rondetafelgesprek.

Ondanks het debat over het hoofdlijnenakkoord, dat op hetzelfde moment plaatsvond, namen veel Kamerleden uitgebreid de moeite en tijd om onze stands te bezoeken en met ons in gesprek te gaan.

Visie Balans

De belangrijkste standpunten die Balans steeds naar voren brengt rond thuiszitters en passend onderwijs zijn:

  • Thuiszitters zijn geen probleem, maar een symptoom.
  • Kinderen die uitvallen in het onderwijssysteem zijn niet complex. Hun ondersteuningsvraag is vaak (te) complex (geworden) voor het onderwijssysteem.
  • Leef de zorgplicht van schoolbesturen na en controleer en handhaaf hier ook op. Schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor ons onderwijs.
  • Zorg voor leerrecht, ga daarvan uit in plaats van van leerplicht. Met controle in het systeem en (afdwingbaar) leerrecht, verdwijnt het ‘thuiszittersprobleem’ vanzelf.
  • Ga niet handhaven richting ouders of kinderen/jongeren door middel van VT meldingen en/of vervolging door leerplicht, maar geef hen rust en steun.
  • Onderwijs/ontwikkelen kan (moet soms), eventueel tijdelijk, op een andere locatie dan school.

In het Rondetafelgesprek van donderdag 23 mei 2024 zijn belangrijke zaken aan de orde gekomen en benoemd. Er is een duidelijk onderscheid tussen thuiszitters die uiteindelijk soms noodgedwongen thuisonderwijs krijgen (wat vervolgens soms beter blijkt te passen dan onderwijs op school) en bewust kiezen om thuisonderwijs te geven. De keuze om deze twee onderwerpen in één Rondetafelgesprek te bespreken, gaf op sommige momenten verwarring, maar ook boeiende inzichten en mogelijkheden.

We waren verheugd om te horen dat Ingrado ervoor pleit dat de leerplichtwet zou moeten worden vervangen door leerrecht. Wel zijn wij van mening dat er nog de nodige discussie moet worden gevoerd over de exacte manier waarop dit zou moeten worden vormgegeven. Naar onze mening is het niet wenselijk om de mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplichtwet af te sluiten, zolang de problemen binnen het huidige onderwijssysteem die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren uitvallen, aantoonbaar niet zijn opgelost.

Ook de inbreng vanuit AJN Jeugdartsen, die net als Balans aangeven dat er meer focus moet komen op daadwerkelijk passend maken van het onderwijs, waarbij onderwijs (alleen/volledig) in een traditionele schoolomgeving niet het uitgangspunt meer zou moeten zijn. Maar er echt gekeken moet worden naar wat passend is voor een kind. En dat de school een omgeving moet zijn met een pedagogisch sterk en (daarmee) veilig klimaat. Waarbij ook inderdaad ‘de basis op orde’ moet zijn, zoals Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs onder andere inbracht. Hoe dan ook, is over dit onderwerp wederom niet het laatste woord gesproken. Zoals Lisa Westerveld (Pvda/GroenLinks) terecht aangaf, wordt toch keer op keer hetzelfde besproken en ingebracht als het gaat om de onderwerpen thuiszitters en passend onderwijs. Daarom verwijzen wij nogmaals naar onze hierboven genoemde standpunten. Kijk het Rondetafelgesprek terug via deze link.

Zie voor meer toelichting ook het uitgebreide interview van Argos met onze woordvoerder en directielid  Joli Luijckx waarin ons standpunt duidelijk naar voren komt. En luister ook de uitzending van Argos van 11 mei 2024 terug over thuiszitters, waarin Karin Kooreman van Balans vertelt over haar persoonlijke ervaring, haar drive om ouders te helpen en de problematiek waar ouders van thuiszitters binnen passend onderwijs tegenaan lopen.

Wij wensen de commissieleden Onderwijs veel succes en vruchtbare debatten toe.

En danken alle deelnemers aan de Rondetafel voor hun inbreng en toewijding.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.