Ouders en passend onderwijs

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dit kan soms op gespannen voet staan met de Wet passend onderwijs. Bijvoorbeeld als het samenwerkingsverband een passende school aanwijst waar u als ouder niet achter staat. Of wanneer de school voor uw kind met extra ondersteuningsbehoefte een lager uitstroomprofiel kiest dan u wenselijk acht.

Sommige ouders ervaren bovenstaande als een inbreuk op hun wettelijke verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Zij zien het onderwijs van hun kind als een onlosmakelijk onderdeel van de opvoeding.