Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Ouders trainen ouders trainen ouders

Voor elkaar! Ouders trainen ouders trainen ouders. Power voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Mede dankzij de bijdrage vanuit het programma Voor elkaar! ontwikkelt Balans een drietal oudercursussen vanuit het principe ‘train de trainers’.

Power voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen

Drietal oudercursussen

  • Eén van de cursussen richt zich op ouders van kinderen tot 18 jaar.

Daarvoor is een draaiboek geschreven en is een eerste train-de-trainer-cursus afgerond. Een groep van 18 ouders is getraind om zelfstandig in duo’s de cursus over kinderen tot 18 jaar te geven. Inmiddels loopt deze cursus BalansOuderpower al in verschillende regio’s. Zie onze agenda.

  • Een andere cursus is voor ouders van kinderen ouder dan 18 jaar.

Voor deze cursus wordt momenteel een cursusboek gemaakt. Daarbij gaat het onder andere over zaken als wel of niet begeleid wonen of al dan niet bewindvoering regelen.

  • In een derde cursus staat de vraag centraal hoe het is om vader of moeder te zijn van een kind met problemen.

Ouders leren kennis over de psychologie van ouderschap te relateren aan hun eigen verhaal. Daarnaast leren ze hun ervaringen over te brengen op anderen, bijvoorbeeld via een blog, een toneelstuk, lezing of een vlog. Als afsluiting geven de ouders tijdens een mini-symposium een presentatie aan ambtenaren, leerkrachten en hulpverleners.

‘Als ouders met de juiste informatie op pad gaan en voorbereid zijn op situaties waar ze tegenaan kunnen lopen, is er veel minder ellende.’

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?