Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Stand van zaken onterechte vermeldingen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Gesprek Multisignaal

Naar aanleiding van de open brief aan de VNG over de signalen die wij van ouders kregen over het onrechtmatig gebruik van de verwijsindex, ontvingen wij (BVIKZ en Balans) een reactie van het bestuur van de gebruikersvereniging van MULTIsignaal. MULTIsignaal is de verwijsindex die door ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.

We hebben een goed gesprek gehad, waarin we signalen en knelpunten hebben doorgesproken. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal gaat dit intern bespreken en komt hierop bij ons terug. Ook zijn we gevraagd betrokken te worden bij de communicatie met ouders. Dat zal na de zomervakantie zijn.

Beantwoording Kamervragen over de verwijsindex

Op 30 maart 2021 heeft Kamerlid Wörsdörfer (VVD), vragen gesteld over de Verwijsindex Risicojongeren (2021Z05141 ingezonden 30 maart 2021). Minister Blokhuis heeft deze op 4 juni beantwoord.

Zowel wij als BVIKZ hebben veel vragen over, en opmerkingen op deze antwoorden. Balans en BVIKZ gaan daarom in de zomervakantie in overleg met elkaar, om te bekijken welke stappen we met elkaar op dit punt gaan nemen richting de minister, het ministerie van VWS en/of de VNG.

Na het zomerreces van de Tweede Kamer zullen wij verdere acties gaan uitzetten. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de voortgang rondom de VIR-perikelen.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?