Over Balans

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. 

Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan. 

Wat heeft Balans u te bieden?

  • Balans Magazine, een professioneel tijdschrift met gerichte informatie over ontwikkeling en uitdagingen voor kinderen
  • BalansKIDS, een eigen blad voor en door kinderen met leer- en gedragsproblemen
  • Informatie op de website, nieuwsbrieven, social media, webinars
  • Lezingen, workshops en lotgenotencontact in alle regio’s

Politieke lobby

Balans zorgt voor politieke lobby voor hulpmiddelen bij dyslexie, beter leesonderwijs op scholen, meer handen in de klas, betere ondersteuning voor drukke kinderen, behandeling en vergoedingen voor ADHD, ASS en ODD, herkenning en erkenning van DCD, hoogbegaafdheid en dyscalculie.

Samenwerkingspartners

Balans werkt actief met samenwerkingspartners aan  innovatie en wetenschappelijk onderzoek om kinderen en ouders, maar ook leerkrachten en zorgprofessionals handelingsvaardiger te maken.

Ervaringen delen

Ouders kunnen via Balans ervaringen delen en van elkaar leren. Wij zorgen ervoor dat deze ervaringen ook breed toegankelijk worden gemaakt voor andere ouders en meegenomen in het onderwijs en in de zorg.

Word-lid-balk 2019