Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven. Passend onderwijs is dus geen schooltype, kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.

Verbeteren oude systeem

Met de invoering van passend onderwijs wil men een aantal problemen uit het oude systeem oplossen:

  • Steeds meer kinderen werden verwezen naar speciaal onderwijs.
  • Scholen en ouders vonden de indicatiestelling erg bureaucratisch.
  • Het was lastig om ondersteuning op maat te organiseren.
  • In het oude systeem zaten er veel kinderen thuis. Zij waren bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege problemen of er ontbrak goede begeleiding.

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. Het liefst op een reguliere school en zo dicht mogelijk bij huis.