Rechten en plichten van ouders en kinderen

Regelmatig horen wij van ouders dat zij niet zo goed weten wat hun rechten en plichten zijn op de school van hun kind. Vooral als er een probleem met school dreigt te ontstaan, is het fijn te weten op welke rechten u kunt terugvallen en aan welke plichten u als ouder (of leerling) moet voldoen.

Als het aan het begin van de schoolloopbaan voor ouders duidelijk is hoe ondersteuning wordt ingericht en als zij weten wat zij wel en niet van de school mogen verwachten kunnen veel geschillen worden vermeden.

Goede communicatie voorkomt vaak al misverstanden en irritatie. Beslissingen worden niet altijd geaccepteerd. Soms komen bepaalde besluiten onverwacht of betekent het voor de ouders een teleurstelling of begrijpt de ouder niet waarom de beslissing zo is genomen. Dan spelen emoties altijd een rol. Als er dan toch een meningsverschil ontstaat dan is het goed om binnen de school te kijken wie hierbij hulp en ondersteuning kan bieden.

Veel scholen kennen iemand die is aangewezen als vertrouwenspersoon. In de schoolgids kunt u hier meer over lezen. Beslissingen worden vaak op verschillende niveaus genomen. Over sommige zaken kunt u het beste eerst de leerkracht aanspreken, maar over andere zaken kunt u contact opnemen met een afdelingsleider, een directeur of het schoolbestuur.

Komt u er samen niet uit dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep.