Regelingen en voorzieningen

Het is belangrijk dat u weet welke zorg en ondersteuning er is en hoe u daar toegang toe krijgt. Bijvoorbeeld wanneer uw kind met een leer- of gedragsstoornis extra zorg nodig heeft of u of uw gezin behoefte heeft aan advies of ondersteuning.

Regelhulp

Informatie over hulp en zorg is overzichtelijk weergegeven op de website Regelhulp. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. De informatie over leer- en gedragsstoornissen op Regelhulp, is tot stand gekomen in samenwerking met Oudervereniging Balans. Op Regelhulp kunt u zoeken op trefwoord en op situatie. Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn het uitgangspunt.

Belangrijke onderwerpen op Regelhulp voor onze doelgroep zijn:

Bij deze onderwerpen vindt u informatie over bijvoorbeeld inkomen (zoals vergoedingsregelingen en belastingaftrek voor zorgkosten), onderwijs, opvang, hulp en advies, trainingen en het regelen van zorg. Waar mogelijk kunt u direct een aanvraag indienen of hulpverleners in uw regio vinden.