Risicofactoren en beschermende factoren

Risicofactoren

Sommige factoren leveren extra risico op voor het ontwikkelen van een angststoornis:

  • Temperament: wanneer een kind meer teruggetrokken en geremd is
  • Erfelijkheid: erfelijkheid en psychische problemen van opvoeders
  • Traumatische gebeurtenissen: zoals overlijden, een scheiding of misbruik
  • Onveilige hechting
  • Opvoedingspatroon: een overbeschermende opvoeding kan angst onbedoeld aanwakkeren

Beschermende factoren

Het mogelijk ontstaan van een stoornis hangt ook af van beschermende factoren:

  • Persoonskenmerken: meer zelfwaardering en vertrouwen in eigen kunnen
  • Coping strategieën: strategieën om zichzelf af te kunnen leiden of zich te focussen op het probleem in plaats van het probleem te vermijden
  • Sociale steun