Rol Onderwijsconsulenten in het mbo

De onderwijsconsulenten kunnen ondersteunen wanneer een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte vastloopt of uitvalt in het middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte problemen ondervindt rond de toelating in het middelbaar beroepsonderwijs, kunnen onderwijsconsulenten ondersteuning bieden.