Rol onderwijsconsulenten

Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs sinds 1 augustus 2014 kan er een beroep worden gedaan op de Onderwijsconsulent als een (leerplichtige) leerling langer dan 4 weken thuiszitter is en er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling ingeschreven staat en er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd.