Schoolgerelateerde angstproblemen

Schoolweigering/schoolfobie

Hierbij is er hevige angst voor het naar school gaan. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Schoolweigering kan ontstaan wanneer een kind de leerstof te moeilijk vindt of geplaagd wordt door andere kinderen. Wanneer een kind klaagt over bijvoorbeeld buikpijn is er sprake van schoolfobie. Wanneer een kind niet naar school wil doordat het moeite heeft van huis weg te gaan, is er sprake van separatieangst.

Faalangst

De term faalangst komt niet voor in de DSM, maar is ook een vorm van overmatige angst. Een gezonde vorm van faalangst noemen we positieve faalangst. Dit is wanneer iemand zich extra concentreert en daardoor een betere prestatie levert. Wanneer iemand door de spanning de mist ingaat en niet weet hoe verder is de faalangst overmatig. Dit noemen we negatieve faalangst.

Selectief mutisme

Deze stoornis hangt nauw samen met sociale fobie en is meestal in de kinderleeftijd te zien. Deze kinderen kunnen niet spreken in sociale situaties. Dit komt niet door het ontbreken van kennis, taalvaardigheid of door een ziekte, maar wordt veroorzaakt door sociaal angstige factoren. Soms communiceren ze alleen door te gebaren, te knikken of te schudden.