Schoolverzuim

Als uw kind langer dan 3 dagen van school wegblijft, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat dan kijken waarom uw kind niet naar school gaat. Als uw kind geen geldige reden heeft, dan overtreedt hij de Leerplichtwet. De rechter kan beslissen om u of uw kind een straf te geven, met als doel ervoor te zorgen dat hij weer naar school gaat.

Drie soorten schoolverzuim

De Leerplichtwet onderscheidt drie soorten schoolverzuim:

  • Absoluut verzuim (uw kind staat niet ingeschreven bij een school)
  • Relatief verzuim (spijbelen)
  • Luxe verzuim (zonder toestemming van school buiten de schoolvakanties op vakantie gaan)

Spijbelaars

Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat leerplichtige jongeren naar school gaan. Spijbelaars kunnen erop rekenen dat de leerplichtambtenaar dit meldt bij de officier van justitie.

Is een spijbelaar jonger dan 12 jaar? Dan zullen de ouders zich bij de officier moeten verantwoorden. Ouders kunnen bovendien een proces-verbaal krijgen wanneer ze hun kind onder schooltijd op vakantie meenemen. Spijbelen kan een signaal zijn voor achterliggende problematiek bij jongeren, en spijbelaars lopen een groter risico om met de politie in aanraking te komen.

Meldplicht scholen

Scholen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar onderwijs moeten verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van DUO. Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs melden dit bij de gemeente. Alle scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maken gebruik van het digitale verzuimloket van DUO. Basisscholen maken geen gebruik van het verzuimloket. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.