Scroll Top
dossiers (Demo)

Stand van zaken onterechte vermeldingen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Gesprek Multisignaal

Naar aanleiding van de open brief aan de VNG over de signalen die wij van ouders kregen over het onrechtmatig gebruik van de verwijsindex, ontvingen wij (BVIKZ en Balans) een reactie van het bestuur van de gebruikersvereniging van MULTIsignaal. MULTIsignaal is de verwijsindex die door ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.

We hebben een goed gesprek gehad, waarin we signalen en knelpunten hebben doorgesproken. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal gaat dit intern bespreken en komt hierop bij ons terug. Ook zijn we gevraagd betrokken te worden bij de communicatie met ouders. Dat zal na de zomervakantie zijn.

Beantwoording Kamervragen over de verwijsindex

Op 30 maart 2021 heeft Kamerlid Wörsdörfer (VVD), vragen gesteld over de Verwijsindex Risicojongeren (2021Z05141 ingezonden 30 maart 2021). Minister Blokhuis heeft deze op 4 juni beantwoord.

Zowel wij als BVIKZ hebben veel vragen over, en opmerkingen op deze antwoorden. Balans en BVIKZ gaan daarom in de zomervakantie in overleg met elkaar, om te bekijken welke stappen we met elkaar op dit punt gaan nemen richting de minister, het ministerie van VWS en/of de VNG.

Na het zomerreces van de Tweede Kamer zullen wij verdere acties gaan uitzetten. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de voortgang rondom de VIR-perikelen.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.