Financiële steun

Oudervereniging Balans maakt zich sterk voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Hierbij hebben wij uw steun hard nodig.

Voor onze activiteiten is veel geld nodig. Naast het lidmaatschap kunt u ons steunen door geld te doneren of te schenken.

ANBI

Balans is op 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij doneren, schenken en erven. Kijk voor informatie over ANBI op www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl.

Doneren

U kunt zelf een gift overmaken op NL76 INGB 0000 5077 08 ten name van Vereniging Balans, De Bilt, onder vermelding van ‘Donatie’. U kunt ons werk ook blijvend steunen door gebruik te maken van een automatische incasso. Dat is voor u en ons het gemakkelijkst en goedkoopst.

Schenken

U kunt ons ook steunen met schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze leveren u een aantrekkelijk belastingvoordeel op. Vereniging Balans is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wilt u Balans een legaat of deel van een erfenis nalaten, dan kunt u het beste contact opnemen met de directeur van het landelijk bureau van Balans, via telefoonnummer (030) 225 50 50.

Testament

U kunt vereniging Balans ook in uw testament opnemen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw notaris of met de Notaristelefoon (zie hieronder).

Meer informatie over het geven van financiële steun

Voor meer informatie over de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden van doneren of schenken, kunt u bellen met: