Steunpunt Opleiding & Handicap

Het past in de geest van passend onderwijs om jongeren niet vanuit hun handicap te benaderen, maar vanuit hun ondersteuningsbehoefte. Niet het hebben van een indicatie is bepalend voor de inzet van ondersteuning, maar de problematiek en ondersteuningsvraag van de student. Voor aanpassingen moet een student zichzelf aanmelden. Veel mbo-opleidingen hebben een Steunpunt Opleiding & Handicap.