Taal- en spraakproblemen

Taal en spraak horen bij de meest ingewikkelde neurocognitieve en sensomotorische functies van de mens. Deze functies ontstaan door de interactie van het ontwikkelende brein met de omgeving.

Taal- en spraakontwikkeling

Vaak is de taal- en spraakontwikkeling ingedeeld in een aantal perioden en fasen. Een belangrijk punt hierbij is dat niet elk kind deze perioden en fasen even snel doorloopt. Toch hoeft er dan niet per se sprake te zijn van een taal- of spraakachterstand. Zo spreekt het ene kind al veel woorden uit, terwijl een ander kind alleen nog brabbelt.

Daarnaast is er een onderscheid tussen het spreken en schrijven en het horen en lezen. Het begrijpen van taal ontwikkelt zich eerder dan het produceren van taal.

Taal- en spraakstoornissen

In de DSM-5 behoren taal- en spraakstoornissen tot de communicatiestoornissen. Het is een van de neurologische ontwikkelingsstoornissen naast onder andere een verstandelijke beperking, ASS en ADHD. Taal- en spraakstoornissen worden veelal beschreven onder de term taalontwikkelingsstoornissen (TOS).